Thông tin liên hệ

  Số 02 phố Thành Khang, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  0987.06.5678
  02373.930.999
  Điện thoại điều xe: 0398.36.36.36
  Fax: 02373.930.999
  vantaiducphat.com
  congtyducphatth@gmail.com