Thông tin liên hệ

Số 321 Phố Nghĩa Sơn 1, P. Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa.
0987.06.5678
02373.930.999
Điện thoại điều xe: 0398.36.36.36
Fax: 02373.930.999
vantaiducphat.com
congtyducphatth@gmail.com