Ngoài việc vận chuyển hàng hóa quốc tế, Đức Phát group hiện là đơn vị vận chuyển hàng hóa đường bộ chuyên nghiệp đến các tỉnh thành trong nước như: Thanh Hóa – Lạng Sơn, Thanh Hóa – Quảng ninh, Thanh Hóa – Hải Phòng, Thanh Hóa – Hà Nội, Thanh Hóa đến các tỉnh Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung bộ, thành phố Hồ Chí Minh… Đồng thời Đức Phát Group còn là đơn vị uy tín chuyên nghiệp trong lĩnh vực cho thuê xe, hợp đồng cho thuê xe từ 4 chỗ ngồi, 9 chỗ ngồi, 16 chỗ ngồi, 24 chỗ ngồi đến 45 chỗ ngồi và vận chuyển hành khách từ Thanh Hóa đi Lạng Sơn…